Bezpečnostní politika

Pro rok 2022/23!

 • Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
 • Přihlášení ke studiu je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.

Proč je bakalářské studium práva na CEVRO Institutu dobrou investicí?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu CEVRO Institutu a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlenípraktickou upotřebitelnost poznatkůférový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Bezpečnostní politika je zaměřen na právní, manažerské i politické aspekty bezpečnostního sektoru v České republice. Tým pod vedením doktora Cyrila Svobody jej sestavil tak, aby připravil absolventy na efektivní rozhodování v systému bezpečnostní politiky, managementu bezpečnosti a krizového řízení. Důkladná znalost bezpečnostního systému státu i samosprávných celků včetně globálních bezpečnostních hrozeb, kterým čelí, spolu s pochopením ekonomických aspektů bezpečnostního a krizového managementu činí z programu Bezpečnostní politika ideální průpravu pro práci v bezpečnostním sboru, ozbrojených silách, záchranném sboru a službě, ale i v řídícím a administrativním aparátu státu a samosprávných celků v bezpečnostní oblasti.

Forma studia Prezenční i kombinované studium
Profil Profesní
Délka studia 3 roky
Místo studia PrahaČeský Krumlov (v Českém Krumlově pouze kombinované studium) 
Školné za semestr Praha 31 900 Kč, Český Krumlov 27 500 Kč
Termíny přijímacího řízení Průběžné
Začátek studia

Přelom září a října


Co se naučím?

 • Špičkové odborné znalosti a praktické dovednosti v moderním odvětví s vysokým potenciálem;
 • schopnost odborného a efektivního rozhodování v systému bezpečnostní politiky, managementu bezpečnosti a krizového řízení;
 • odborné znalosti bezpečnostní politiky státu, samosprávného celku či organizace, které vycházejí z ústavní a právní úpravy, politických dokumentů a strategií národní i mezinárodní povahy;
 • pochopení ekonomických aspektů bezpečnostního a krizového managementu;
 • velmi dobrou znalost angličtiny zakončenou mezinárodním certifikátem.

K čemu se mi bude získané vzdělání hodit?

 • Pro výkon funkce vedoucího příslušníka bezpečnostního sboru či ozbrojené síly;
 • pro činnost řídíchoí pracovníka záchranného sboru a služby;
 • pro činnost řídícího úředníka odboru bezpečnostní politiky na úrovni ústředních orgánů státní správy i samospráv;
 • pro činnost bezpečnostního analytika či projektového nebo bezpečnostního manažera organizace;
 • pro činnost konzultanta v oblasti bezpečnostního a krizového managementu;
 • pro výkon funkce řídícího pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti;
 • pro činnost asistenta poslance/senátora;
 • pro výkon funkce voleného člena zákonodárného sboru se zaměřením na bezpečnostní oblasti (krajský či městský radní pro oblast bezpečnosti).

Kdo mě bude učit?

      Další pedagogové

Popis programu

Tento studijní program si klade za cíl připravit odborně vzdělané absolventy pro řídící funkce ve všech oblastech bezpečnostní politiky, sektorové bezpečnosti a krizového řízení. Oproti jiným studijním programům se navíc zaměřuje i na vztah mezi politickou a bezpečnostní sférou. K tomu využívá i významné zapojení do výuky bývalých ministrů či náměstků rezortů spojených s bezpečnostní problematikou a bývalých či současných vysokých funkcionářů bezpečnostních sborů či jiných složek bezpečnostního aparátu státu. Cílem programu Bezpečnostní politika je připravit pro trh práce odborníky, kteří disponují odbornými kompetencemi a schopnostmi pro řízení všech oblastí sektorové bezpečnosti, a to nejen samotných bezpečnostních sborů, ale i řídícího a administrativního aparátu státu a samosprávných celků, resp. organizací v bezpečnostní oblasti.  

Studenti se seznámí se systémem inovativních metod a efektivních nástrojů řízení v bezpečnostní oblasti včetně platné legislativy, naučí se porozumět cílům a významu bezpečnosti, resp. bezpečnosti a její politické dimenze z hlediska celé společnosti i jednotlivých občanů a zaměstnanců bezpečnostního systému. V rámci výuky je kladen důraz na objasnění principů obsažených v klíčových dokumentech bezpečnostní politiky České republiky.  

Struktura programu

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem "Spisová služba v kontextu eGovernmentu". Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

Co o studiu práva na CEVRO Institutu říkají absolventi?