Bezpečnostní studia


Pro rok 2022/23!

 • Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
 • Přihlášení ke studiu je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.

Proč je magisterské studium práva na CEVRO Institutu dobrou investicí?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu CEVRO Institutu a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlení, praktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Forma studia Prezenční i kombinované studium
Profil Profesní
Délka studia 2 roky
Místo studia PrahaČeský Krumlov (v Českém Krumlově pouze kombinované studium) 
Školné za semestr Praha 34 900 Kč, Český Krumlov 30 900 Kč
Termíny přijímacího řízení Průběžné
Začátek studia Přelom září a října

 

Specializace Bezpečnostní studia je nabízena v rámci akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa. Během studia získáte:

 • Špičkové znalosti v moderním odvětví s vysokým potenciálem
 • Schopnost kriticky vyhodnotit a řešit bezpečnostní hrozby v rámci řízení veřejného i privátního subjektu s právním přesahem
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademické i politické sféry)
 • Špičkové vyučující (bezpečnostní experti s mezinárodními zkušenostmi, armádní důstojníci, generálové, respektovaní právníci, specialisté na zpravodajské služby a další)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Praxe v renomovaných institucích, sborech a společnostech
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Možnost pokračovat ve studiu prestižních programů MBA či MPA

 

Úspěšní absolventi

Mgr. Luděk Jiráček

Vedoucí oddělení kanceláře Rady Energetického regulačního úřadu, bývalý spolupracovník Výzkumného centra AMO, absolvent bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy a magisterského oboru Bezpečnostní studia na CEVRO Institutu

Vysoké školy vám úspěch v životě nezaručí. CEVRO Institut vám však k úspěchu napomůže. Já už svoji šanci využil.

Hlavní pilíře studia:

 • Bezpečnostní hrozby v době globalizace
 • Bezpečnost státu v 21. století
 • Správní právo
 • Strategický a operační management bezpečnosti
 • Vybrané bezpečnostní konflikty
 • Prevence hospodářské kriminality
 • e-Government v teorii a praxi
 • jazykové kurzy a výuka volitelných předmětů v angličtině

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem "Spisová služba v kontextu eGovernmentu". Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 


Uplatnění:

 • metodik či řídící pracovník odboru bezpečnostní politiky na regionální, národní, evropské i globální úrovni,
 • vedoucí příslušník bezpečnostního sboru či ozbrojené síly,
 • řídící pracovník záchranného sboru a služby,
 • bezpečnostní analytik či bezpečnostní ředitel organizace,
 • odborný konzultant v oblasti bezpečnostního a krizového managementu,
 • řídící pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti,
 • učitel bezpečnostní politiky úrovni středních a vyšších odborných škol,
 • novinář či editor s bezpečnostně-politickou specializací,
 • volený člen zákonodárného sboru se zaměřením na bezpečnostní oblast (např. člen výboru pro obranu nebo výboru pro bezpečnost či člen komise dle zvláštních předpisů)
 • krajský či městský radní, náměstek hejtmana, primátora či zástupce starosty se zaměřením na oblast bezpečnosti,
 • náměstek ministra.

Garant programu a vybraní vyučující:

Další pedagogové