Centra

Vedle kateder zřizuje vysoká škola CEVRO Institut také specializovaná odborná centra. Každé z center má své specifické funkce při zajišťování výuky, grantové a projektové činnosti i komerčně laděných aktivit. V čele center stojí rektorem jmenovaní ředitelé.  

V současné době je zřízeno osm center: