Economics, Business, Politics

Pro rok 2022/23!

 • Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
 • Přihlášení ke studiu je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.

V rámci studia bakalářského programu získáte:

 • Kvalitní vzdělání zaměřené na fungování moderních tržních ekonomik a podnikání v globalizované ekonomice
 • Porozumění právně-politickému rámci podnikání
 • Perfektní komunikační dovednosti v mezinárodním anglickojazyčném prostředí
 • Výborné a široké pracovní uplatnění
 • Vynikající kontakty
 • Praxe v renomovaných společnostech
 • Špičkové vyučující
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Navazující magisterské studium, a to bez nutnosti absolvování přijímacího řízení a uhrazení administrativního poplatku a navíc se slevou 10% po celou dobu studia

Uplatnění:

 • Oblast soukromé sféry – firmy, banky, konzultační společnosti
 • Nadnárodní firmy nebo nadnárodní či mezinárodní orgány a instituce
 • Lokálně či globálně působící think-tanky a neziskové organizace.

Hlavní pilíře studia:

 • Business Economics
 • Money and Banking
 • Corporate Finance
 • International Finance
 • Entrepreneurship and Modern Business-Making
 • Modern Policy-Making

Garant oboru a vyučující:

         Další pedagogové