Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2021/2022

27. 9. 2021 – 13. 2. 2022 PRVNÍ TRIMESTR (PODZIM 2021)
27. 9. 2021 rektorské volno
27. 9. – 21. 12. 2021 období výuky (12 týdnů)
7. 10. 2021 imatrikulace studentů a promoce absolventů – Praha
14. 10. 2021 imatrikulace studentů a promoce absolventů – Český Krumlov
26. 11. 2021 termín pro odsouhlasení zadání kvalifikačních prací jejich vedoucími 
22. 12. – 2. 1. 2022 zimní prázdniny
3. 1. – 13. 2. 2022  zkouškové období
20. 12. 2021  termín pro odevzdání kvalifikačních prací 
4. 1. 2022 termín pro elektronické přihlášení ke státním závěrečným zkouškám – Praha
7. 2. – 11. 2. 2022 státní závěrečné zkoušky
14. 2. 2022 – 19. 6. 2022 DRUHÝ TRIMESTR (JARO 2021)
14. 2. – 7. 5. 2022 období výuky (12 týdnů)
10. 3. 2022 promoce absolventů – Praha
23. 4. 2022 konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (10 týdnů)
14. 4. 2022 termín pro odsouhlasení zadání kvalifikačních prací jejich vedoucími
27. 4. 2022 termín pro odevzdání kvalifikačních prací
9. 5. – 19. 6. 2022 zkouškové období
15. 5. 2022 termín pro elektronické přihlášení ke státním závěrečným zkouškám – Praha, Český Krumlov
30. 5. – 15. 6. 2022 státní závěrečné zkoušky 
20. 6. 2022 – 25. 9. 2022 TŘETÍ TRIMESTR (LÉTO 2022)
20. 6. – 9. 9. 2022 období výuky
29. 6. 2022 promoce absolventů – Praha
20. 6. – 17. 9. 2022                              zkouškové období
7. 7. 2022  termín pro odevzdání kvalifikačních prací 
21. 8. 2022 

termín pro elektronické přihlášení ke  státním závěrečným zkouškám

9. 9. 2022 termín pro odsouhlasení zadání kvalifikačních prací jejich vedoucími
5. 9. – 15. 9. 2022 státní závěrečné zkoušky – Praha, Český Krumlov
25. 9. 2022                       KONEC AKADEMICKÉHO ROKU