Management sociálních služeb v evropském kontextu

Pro rok 2022/23!

 • Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
 • Přihlášení ke studiu je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.

Proč je magisterské studium práva na CEVRO Institutu dobrou investicí?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu CEVRO Institutu a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlení, praktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Forma studia Prezenční i kombinované studium
Profil Profesní
Délka studia 2 roky
Místo studia PrahaČeský Krumlov (v Českém Krumlově pouze kombinované studium)  
Školné za semestr Praha 34 900 Kč, Český Krumlov 30 900 Kč
Termíny přijímacího řízení Průběžné
Začátek studia Přelom září a října

O studijním programu

V rámci studia navazujícího magisterského programu získáte:

 • Kvalitní vzdělání v unikátním magisterském oboru v rámci celé ČR
 • Perfektní znalost evropských modelů veřejné správy a sociální politiky, specifik sociální práce v sociálních službách, vybraných kapitol z mezinárodního práva a evropské sociální legislativy,
 • Odpovídající dovednosti v oblasti strategického a projektového managementu, systémů řízení kvality a risk managementu, plánování sociálních služeb a fundraisingu, a to na národní i evropské úrovni
 • Vynikající kontakty 
 • Špičkové vyučující
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Angličtinu a případně i němčinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Odborné praxe v renomovaných společnostech v tuzemsku i zahraničí
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách

Hlavní pilíře studia:

 • Strategický a projektový management
 • Plánování sociálních služeb a fundraising
 • Řízení kvality a risk management ve zdr. a soc. službách
 • Statistická data ve veřejném sektoru
 • Specifika sociální práce v sociálních službách
 • Systémy veřejné správy v evropských zemích
 • Evropské modely soc. politiky
 • Evropská sociální legislativa
 • Mezinárodní právo veřejné a soukromé

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem "Spisová služba v kontextu eGovernmentu". Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 


Uplatnění:

 • Metodik a supervizor řízení sociálních služeb
 • Manažer poskytovatele sociálních služeb
 • Řídící úředník odboru sociálních věcí na úrovni kraje či municipality
 • Řídící úředník odborů sociálních věcí na úrovni ústředních orgánů státní správy
 • Konzultant v oblasti řízení sociálních služeb
 • Konzultant voleného představitele místní a regionální samosprávy
 • Asistent poslance/senátora
 • Vědecký pracovník
 • Učitel managementu sociálních služeb a dalších subdisciplín oboru na úrovni středních a vyšších odborných škol

Garant programu a vyučující:

          Další pedagogové