Management sociálních služeb


Pro rok 2022/23!

 • Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
 • Přihlášení ke studiu je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.
 • Doba studia - 3 roky
 • Forma studia - prezenční, kombinovaná
 • Typ studijního programu - profesní

O novém studijním programu

V rámci studia bakalářského programu získáte:

 • Kvalitní vzdělání v unikátním bakalářském oboru 
 • Perfektní znalost sociální politiky a sociálního systému, teorií a metod sociální práce, systém sociálních a zdravotních služeb a specifických forem řízení v těchto sektorech a organizacích
 • Odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti řízení managementu organizace, řízení lidských zdrojů, ekonomie veřejného sektoru i občanského, obchodního a pracovního práva
 • Výborné a široké pracovní uplatnění
 • Vynikající kontakty - mj. na partnery programu, kterými jsou Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Unie zaměstnavatelských svazů, Asociace veřejně prospěšných organizací, Diakonie Neundettelsau či Wilhelm Löhe Hochschule
 • Praxe u renomovaných poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb i veřejných úřadů
 • Špičkové vyučující z řad akademiků a praktiků
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Navazující magisterské studium, a to se slevou 10% po celou dobu studia

Uplatnění:

 • Manažer poskytovatele sociálních služeb
 • Řídící úředník odboru sociálních věcí na úrovni kraje či municipality
 • Řídící úředník odborů sociálních věcí na úrovni ústředních orgánů státní správy
 • Konzultant v oblasti řízení sociálních služeb
 • Konzultant voleného představitele místní a regionální samosprávy
 • Asistent poslance/senátora

Hlavní pilíře studia:

 • Sociologie
 • Sociální práce
 • Sociální politika
 • Ekonomie veřejného sektoru a služeb
 • Organizace a právní rámec poskytování zdr. a soc. služeb
 • Elektronická komunikace a zpracování dat
 • Občanské, obchodní a pracovní právo
 • Veřejné zakázky

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem "Spisová služba v kontextu eGovernmentu". Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 


Garant programu a vyučující:

          Další pedagogové