MBA – Management a kybernetická bezpečnost


Ve spolupráci s našimi partnery:
Český institut manažerů informační bezpečnosti,
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu,
PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Cyber Rangers Elite Community a odborníky z Národního centra kybernetické bezpečnosti (výkonná sekce NÚKIB)
vám představujeme exkluzivní postgraduální vzdělávací program.


 • pro klíčové manažery, bezpečnostní pracovníky a vedoucí pracovníky v ICT v soukromé i veřejné sféře
 • zaměřený na ochranu podnikové i státní IT infrastruktury a pochopení principů řízení kybernetické bezpečnosti
 • reflektující nově schválený zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti účinný od 1. ledna 2015

 • Zahájení další studijní skupiny: podzim 2022.
 • Přihlášky přijímáme do: 31. května 2022.

Úspěšní absolventi

Ing. Petr Mlejnek, MBA

CEO ve společnosti Techniserv a viceprezident Asociace technických a bezpečnostních služeb AGA při Hospodářské komoře ČR

CEVRO Institut je především kvalita výuky.

Odbornými garanty programu jsou:

 • Tomáš Pojar, dočasně uvolněný prorektor VŠ CEVRO Institut
 • Jakub Vlček, PricewaterhouseCoopers
 • Jan Dienstbier, Gordic
 • Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti
 • Tomáš Pluhařík, CEO HuMaInn / CyWeTa
 • Vladimír Lazecký, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu / VIAVIS
 • pracovníci Národního centra kybernetické bezpečnosti (NBÚ) dle konkrétní problematiky

Obsahová struktura vzdělávacího programu MBA – Management a kybernetická bezpečnost

1. semestr
(celkem 72 hodin)

Obecný rámec kybernetické bezpečnosti a právní odpovědnosti
1.    Výchozí legislativa a cíle z ní pramenící
2.    Mezinárodní rámec včetně pohledu EU a NATO
3.    Úvod do bezpečnosti informačních technologií
4.    Role státu a soukromých subjektů
5.    Základní principy sítí
6.    Systém řízení informační bezpečnosti
7.    Analýza rizik a bezpečnostní politika
8.    Vytvoření organizačního CSIRT
9.    Sdílení informací
10.  Nákup služeb a technologií

2. semestr
(celkem 72 hodin)

Základy informační bezpečnosti a organizační opatření
1.    Výchozí normy včetně bezpečnosti vývoje a incident managementu
2.    Kritická informační infrastruktura
3.    Cybercrime a Cybersafety
4.    Síťová a fyzická bezpečnost
5.    Bezpečnost techniky a technologie
6.    Školení, informovanost v organizaci a lidské zdroje
7.    Řízení podnikových procesů
8.    Cyber Offense a Cyber Defense
9.    Zabezpečení sítí, kryptografie, bezpečná identita a fyzická bezpečnost dat
10.  Nástroje kybernetických útoků

3. semestr
(celkem 72 hodin)

Technická opatření, praktické ukázky, exkurze a zahraniční hosté
1.    Krizový management
2.    Kybernetické bezpečnostní incidenty
3.    Audit kybernetické bezpečnosti a procesů
4.    Bezpečnost jako služba
5.    Penetrační testování
6.    Detekce incidentu, aktuální rizika a hrozby
7.    Speciální služby a bezpečnost
8.    Simulace a cvičení reálného kybernetického bezpečnostního útoku
9.    Praktické ukázky útoku hackerů
Výuka bude navíc doplněna o tematické konference, semináře
a přednášky zahraničních hostů na aktuální témata pořádané v rámci programů Vysoké školy CEVRO Institut.


Časový rozsah studia:

 • Studium o délce tří semestrů
 • Ukončení obhajobou závěrečné práce
 • Každý semestr obsahuje 6 bloků po dvou dnech (pátek a sobota). 12 hodin/blok, celkově 72 hodin/semestr.
 • Výuka probíhá v pátek a v sobotu, zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, jedna výuková hodina má 45 min.
 • Do rámce každého semestru jsou navíc dle rozhodnutí vyučujících a na základě aktuální situace vloženy přednášky/diskuse zaměřené na aktuální problémy spojené s (mezinárodní) kybernetickou bezpečností.

Dílčí práce (eseje) předkládané na konci prvních dvou semestrů:

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splnil/nesplnil a zpětným komentářem hodnotitele.
 • Témata budou schválena měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

Závěrečná práce:

 • Téma závěrečné práce si student volí sám na základě konzultace s garantem semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 - 30 normostran.
 • Student si volí téma své práce nejpozději 2 měsíce před ukončením posledního semestru. Zároveň je určen vedoucí práce z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučeno) audio vizuálními prostředky.

Cena postgraduálního vzdělávacího programu MBA – Management a kybernetická bezpečnost:

 • Cena studia je 119 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program MBA – Management a kybernetická bezpečnost.
 • Členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, klienti PricewaterhouseCoopers a členské asociace a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 100.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Ukončení certifikátem MBA

 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má manažerské vzdělání MBA tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí. Veřejná správa je záležitostí veskrze národní. Celoživotní vzdělávání a titul MBA je zakotven v českém právním řádu.

Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:
Kontakt postgraduální studium MBA


Leták ke stažení