MPA – Bezpečnostní a krizový management


Speciální a elitní třísemestrální postgraduální vzdělávací program MPA – Bezpečnostní a krizový management vznikl v rámci činnosti Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) a Centra bezpečnostních studií (CEBES).

Program MPA – Bezpečnostní a krizový management je určený zejména pro vrcholový a střední management nejrůznějších institucí a subjektů působících v oblasti bezpečnosti a krizového řízení.

Na základě analýzy existujících možností postgraduálního vzdělávání vrcholového i středního managementu působícího v oblasti veřejné správy bezpečnosti a krizového řízení v České republice byl navržen následující sektorově orientovaný MPA vzdělávací program "MPA Bezpečnostní a krizový management“, zaměřený na odbornou a manažerskou přípravu vybraných pracovníků v oblasti komplexního řízení a řešení nejrůznějších otázek bezpečnostního a krizového managementu.


 • Zahájení další studijní skupiny: 20. května 2022
 • Přihlášky můžete podávat do: 10. května 2022

Úspěšní absolventi

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

bývalý místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, poslanec Parlamentu ČR, předseda KDU-ČSL a absolvent programu Master of Public Administration

Potřeba nezakrnět a neustále se rozvíjet – mé důvody pro studium CEVRO Institutu

Hlavní odborný garant

Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v zál.  

 • Před rokem 1989 vystudoval Vysokou školu pozemního vojska a postgraduální a studium na VA Brno.
 • Od roku 1975 do roku 1992 vykonával v armádě řadu velitelských funkcí.
 • V letech 1993 – 94 studoval na Vysoké válečné škole Armády Spojených Států Amerických (Pensylvánie).
 • Od roku 1996 do konce roku 2002 vykonával velitelské a štábní funkce v AČR, svoji vojenskou kariéru zakončil funkcí Náčelníka Generálního štábu AČR.
 • Od roku 2003 pracoval v pozicích předsedy dozorčích rad
 • V roce 2003 založil konzultantskou firmu Generals s. r. o., která se zabývá poradenstvím v oblasti bezpečnosti a řízení projektů.
 • Jeho lektorská činnost je zaměřena na přednášky o bezpečnosti, reformy ozbrojených sil ČR, energetické bezpečnosti a další související oblasti.
 • Je zakládajícím členem České Euro-Atlantické Rady. 

MOTTO : „Řešení nejrůznějších otázek a problémů týkajících se bezpečnostních hrozeb a z nich vyplývajících bezpečnostních rizik a jejich efektivní eliminace bude ve 21. století stále více standardní součástí činností manažerů ve veřejné i soukromé sféře.
Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z.  


V rámci lektorského týmu působí například:

 Další přednášející jsou vybíráni podle aktuálních témat.


Obsahová struktura vzdělávacího programu MPA – Bezpečnostní a krizový management:

Semestr č. 1.
(celkem 72 hodin)

Obecný rámec bezpečnostního a krizového managementu
Odborný garant modulu: Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z.

 1. Teorie bezpečnosti
 2. Bezpečnost a její řízení
 3. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní schopnosti
 4. Strategický a operační management bezpečnosti
 5. Ústavní a právní rámec bezpečnosti a krizového řízení v České republice
 6. Mezinárodní rámec zajištění bezpečnosti a krizového řízení

Semestr č. 2.
(celkem 72 hodin)

Praktické otázky bezpečnostního a krizového managementu
Odborný garant modulu: RNDr. Pavel Štalmach, MBA

 1. Základní normy mezinárodního práva válečného / Bezpečnostní systém České republiky
 2. Modelování bezpečnosti a příprava bezpečnostní politiky
 3. Integrovaný záchranný systém ČR (krizový management)
 4. Ochrana informací – významný aspekt bezpečnosti
 5. Zdrojový rámec zajištění bezpečnosti
 6. Outsourcing a privatizace bezpečnosti
 7. Úloha obranného a bezpečnostního průmyslu v systému bezpečnosti ČR
 8. Manažerské nástroje a dovednosti

Semestr č. 3.
(celkem 72 hodin)

Specializační modul
Odborný garant modulu: Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v záloze

Pevná část:

 1. Aktuální otázky zajištění bezpečnosti ČR
 2. Kybernetická bezpečnost (pohled NBÚ)
 3. Bezpečnost společností
 4. Kybernetická bezpečnost – IT
 5. Zákon 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

Volitelná část
(studenti si volí z následujícího výběru výukových bloků):

Modul č. I – Evropská a česká bezpečnost po studené válce (garant: Tomáš Pojar, M.A.)

 1. Současné bezpečnostní prostředí v Evropě; hrozby a rizika evropské bezpečnosti
 2. Klíčová témata současné evropské bezpečnosti (vztahy mezi Ruskem a Evropou, energetická bezpečnost, kybernetická bezpečnost, environmentální bezpečnost)
 3. Institucionální zajištění evropské bezpečnosti a rozvoj evropské bezpečnostní architektury

Modul č. II – Armáda České republiky a její reforma po roce 1989 (garant Ing. Jiří Šedivý)

 1. Teritoriální obrana versus expediční schopnosti
 2. Ekonomie obrany; výdaje na obranu v kontextu veřejných rozpočtů – současný stav
 3. Budoucí rozvoj OS ČR v horizontu 10-ti let s výhledem dalších 5-ti let
 4. Český obranný průmysl po roce 1989

Modul č. III – Bezpečnostní politika České republiky po roce 1989 (garant: RNDr. Pavel Štalmach, MBA)

 1. Aktuální mapa bezpečnostních rizik České republice
 2. Migrační a azylová politika v České republice
 3. Boj proti terorismu a Česká republika

Modul č. IV – Vybrané otázky krizového řízení v ČR (garant: Ing. Miroslav Štěpán)

 1. Schopnost reakce systému krizového řízení na nejvýznamnější tendence
 2. Havarijní a krizové plánování
 3. Ochrana kritické infrastruktury 

Modul č. V – Vnitřní bezpečnost ČR (garant: doc. PhDr. Martin Hrinko, Ph.D., MBA)

 1. Aktuální otázky politiky vnitřní bezpečnosti v ČR
 2. Aktuální otázky politiky vnitřní bezpečnosti na úrovni EU
 3. Aktuální otázky extremismu, terorismu a radikalizace
 4. Aktuální otázky protidrogové politiky 

Výuka v modulech bude doplněna vždy o exkurs do aktuálních zajímavých problémů mezinárodních vztahů a bezpečnosti (příklad témat):

 • Bezpečnostně-politické vztahy mezi velmocemi
 • Energetická bezpečnost
 • Humanitární vojenské intervence
 • Dopad zbrojních embarg na průběh vojenských konfliktů
 • Konfliktní potencionál arktického regionu
 • Rozšiřování NATO

Cena studijního programu MPA – Bezpečnostní a krizový management na vysoké škole CEVRO Institut činí 99.000 Kč  (+ 21 % DPH – jedná se o ceny za celé studium). Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 85.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Příslušníci ozbrojených složek státu a integrovaného záchraného systému mají automaticky nárok na slevu 10 % z ceny studia.

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:
Kontakt postgraduální studium MBA / MPA