Zahájení v září 2021!

MPA – Diplomacie


Společný postgraduální vzdělávací program Diplomatické akademie a vysoké školy CEVRO Institut.

 • pro všechny, kteří mají zájem působit v zahraničních službách, ať už veřejných či soukromých
 • úspěšní absolventi získají adresná doporučení garantů a přednášejících při hledání souvisejících pracovních pozic

 

 • Zahájení další studijní skupiny: 17. září 2022
 • Přihlášky přijímáme do 31. května 2022

Úspěšní absolventi

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

bývalý místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, poslanec Parlamentu ČR, předseda KDU-ČSL a absolvent programu Master of Public Administration

Potřeba nezakrnět a neustále se rozvíjet – mé důvody pro studium CEVRO Institutu

Hlavní odborní garanti:

JUDr. Cyril Svoboda, český politik a diplomat, zastával post ministra v několika vládách ČR, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL, byl také poslancem Parlamentu ČR.

Tomáš Pojar, M.A., diplomat, bezpečnostní analytik a prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání, v minulosti působil například jako ředitel humanitární organizace Člověk v tísni, náměstek ministra zahraničních věcí nebo český velvyslanec v Izraeli


Obsahová struktura vzdělávacího programu

1. semestr (celkem 72 hodin)

Místo konání: Diplomatická akademie

Studium probíhá vždy v sobotu a v neděli zhruba jednou do měsíce po dobu šesti měsíců.

Přednášky:

 • Integrační procesy Evropy, Evropská unie a perspektiva jejího vývoje
 • Rusko a NATO
 • Vnitřní bezpečnost
 • Hrozby, rizika, konflikty 21. století
 • Úvod do islámského práva
 • Bezpečnostní koncepce ČR a koncepce české zahraniční politiky
 • Politická etika
 • Rétorika

Mezi přednášejícími budou například:

 • Cyril Svoboda, bývalý ministr vnitra a zahraničních věcí
 • Miroslav Kostelka, bývalý ministr obrany a velvyslanec v Ruské federaci
 • Vladimír Špidla, bývalý premiér, ministr práce a sociálních věcí a eurokomisař
 • Milena Vicenová, bývalá ministryně zemědělství a velvyslankyně při Evropské unii
 • Jaromír Novotný, bývalý náměstek ministra obrany a velvyslanec v Japonsku
 • František Štěpánek, bývalý šéf vojenské rozvědky

2. a 3. semestr (celkem 120 vyučovacích hodin + obhajoba seminární práce a obhajoba závěrečné práce)

Místo konání: CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Studium probíhá vždy v pátek odpoledne a v sobotu (12 vyučovacích hodin, á 40 minut) zhruba jednou do měsíce.

Přednášky:

 • Aktéři české zahraniční politiky, české ekonomické zájmy a národní obrana
 • Teorie bezpečnosti, strategický a krizový management
 • Globální ekonomika
 • Veřejné zakázky
 • Strany a stranické systémy
 • Demokratické a autoritářské režimy 
 • Diplomacie a zpravodajské služby
 • Zahraniční vojenské mise a vojenská diplomacie
 • Multilaterální organizace
 • Úloha obranného a bezpečnostního průmyslu
 • Kybernetická a energetická bezpečnost
 • Migrace, terorismus a hybridní hrozby
 • Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
 • Lidská práva a transformační spolupráce
 • Transatlantické vztahy
 • Vztahy s Německem, Ruskou Federací, Čínou a Izraelem
 • Visegrád a Střední Evropa
 • Setkání se zahraničním velvyslancem

Mezi přednášejícími budou například:

 • Tomáš Pojar, bývalý náměstek ministra zahraničí a velvyslanec v Izraeli
 • Alexandr Vondra, bývalý ministr, zahraničí, pro evropské záležitosti a obrany a velvyslanec v USA
 • Gen. Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu
 • Gen. Miroslav Štěpán, bývalý ředitel Hasičského záchranného sboru
 • Jan Paďourek, bývalý náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace
 • Jiří Hynek, prezident Asociace obranného průmyslu
 • Václav Bartuška, velvyslanec pro energetickou bezpečnost
 • Petr Kolář, bývalý náměstek ministra zahraničí a velvyslanec v Irsku, Švédsku, USA a Ruské federaci
 • Aleš Špidla, přední expert na kybernetickou bezpečnost

Výuka bude navíc doplněna o tematické konference, semináře
a přednášky zahraničních hostů na aktuální témata pořádané v rámci programů vysoké školy CEVRO Institut.


Časový rozsah studia:

 • Studium o délce tří semestrů
 • Ukončení obhajobou závěrečné práce
 • Každý semestr obsahuje 6 bloků po dvou dnech (pátek a sobota). 12 hodin/blok, celkově 72 hodin/semestr.
 • Výuka probíhá v pátek a v sobotu, zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, jedna výuková hodina má 40 min.

Dílčí práce (eseje) předkládané na konci prvních dvou semestrů:

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splnil/nesplnil a zpětným komentářem hodnotitele.
 • Témata budou schválena měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

Závěrečná práce:

 • Téma závěrečné práce si student volí sám na základě konzultace s garantem semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 - 30 normostran.
 • Student si volí téma své práce nejpozději 2 měsíce před ukončením posledního semestru. Zároveň je určen vedoucí práce z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučeno) audio vizuálními prostředky.

Cena postgraduálního vzdělávacího programu MPA – Diplomacie:

 • Celková cena za třísemestrální studijní program je 89.000 Kč + 13.440 Kč DPH. Cena studia je tvořena dvěma položkami, z nichž část nepodléhá DPH (25.000 Kč) a část podléhá (64.000 Kč + 21 % DPH).
 • Absolventi vysoké školy CEVRO Institut mají nárok na slevu 10 % z ceny studia z 2. a 3. semestru.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Příslušníci ozbrojených složek státu a integrovaného záchraného systému mají automaticky nárok na slevu 10 % z ceny studia 2. a 3. semestru.

Ukončení certifikátem MPA

 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má manažerské vzdělání MPA tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.

Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Kontakt CEVRO Institut: 

Jiří Š. Cieslar, tajemník pro postgraduální studium

e-mail: mpa@vsci.cz; tel: +420 774 427 403

Kontakt Diplomatická akademie:

Marcela Magátová

e-mail: info@diplomaticka-akademie.cz; tel: +420 731 603 881