P.G.D.J - Média a současné mediální prostředí

Postgraduální vzdělávací program zaměřený na fungování (nejen) českých médií. Cílem programu P.G.D.J. (Postgraduate Diploma in Journalism) je poskytnout studentům možnost setkat se a diskutovat s uznávanými profesionály z oboru a nechat se inspirovat jejich životními a profesními zkušenostmi, ať už se chtějí stát novináři, mediálními profesionály nebo jen chtějí pochopit jejich fungování.


 • Zahájení první studijní skupiny: 20. května 2022.
 • Přihlášky přijímáme do: 10. května 2022.

Garantský board programu:


 • Jiří Š. Cieslar, výkonný garant programu, šéfredaktor CEVROARENA.cz.
 • Libuše Šmuclerová, předsedkyně představenstva Czech News Center
 • Kamil Houska, ředitel sekce zpravodajství a publicistiky TV NOVA
 • Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů
 • Tomáš Pojar, diplomat, bezpečnostní analytik a prorektor pro zahraniční vztahy vysoké školy CEVRO Institut
 • Tomáš Pluhařík, odborník na kyberbezpečnost a nový marketing, CEO HuMaInn / Behavee


Struktura programu

Program sestává z více jak 30 přednášek a setkání s profesionály, tak z praktických ukázek, exkurzí a workshopů v českých médiích a mediálních společnostech.

Součástí studia a podmínkou absolvování jsou i praktické žurnalistické výstupy pod vedením předních českých odborníků. Jedním z tréninkových míst je názorový portál vysoké škole CEVRO Institut CEVROARENA.CZ.


Témata přednášek a jména přednášejících

Libuše Šmuclerová  Současný mediální svět
Otakar Foltýn Problematika dezinformací
Mirek Topolánek Novinář X politik aneb Média z druhé strany
Daniel Anýž Zahraniční zpravodajství
Kamil Houska Politické zpravodajství
Dominik Stroukal Trendy v ekonomické žurnalistice
Pavel Žáček Média a minulost
Jindřich Šídlo Sociální sítě
Jakub Szántó Válečná žurnalistika
Vladimír Mlynář Novinařina, byznys a politika – pohled ze všech stran
Tomáš Pluhařík Nová média a online marketing              
Kamila Klausová Editor a první stránka novin
Jindřich Šídlo Politická satira
Petr Šimůnek Byznys
Libuše Šmuclerová Budoucnost médií v ČR a ve světě
Jiří Peňás Umění cestopisu a eseje
Tomáš Pluhařík Robotická a instant komunikace v médiích a marketingu            
Tereza Šídlová Práce se zdroji a informacemi
Václav Mach Legislativa v oblasti vydavatelského trhu
TBA Rozhlas vs Televize
Martin Krafl Tiskový mluvčí
TBA TV vs Internetové zpravodajství
Václav Mach Inovace v mediálním odvětví
TBA Jak funguje influencing
Vladimír Rosol On-line média a sociální sítě na rozcestí
TBA Investigativní žurnalistika
Barbora Osvaldová Novinářská etika
Helena Chaloupková Mediální právo
Tomáš Jirsa PR a Reklama v médiích
Radek Lain Bulvár
TBA Jak vést dobrý rozhovor             
TBA Editorská práce ve zpravodajství
Josef Šlerka Jak se proměnila česká žurnalistika za posledních 20 let?
TBA Datová žurnalistika

 

Praktický výcvik, workshopy a exkurze:

 • Názorový portál CEVROARENA.cz
 • TV NOVA
 • TV Seznam
 • Transatlantické centrum VSCI
 • Behavee
 • a další

Časový rozsah studia:

 • Studium o délce dvou semestrů
 • Ukončení praktickou zkouškou
 • Každý semestr obsahuje 6 bloků po dvou dnech (pátek a sobota) - 12 hodin/blok, celkově 60 hodin/semestr. Jedna přednáška má délku 120 min.

Cena postgraduálního programu P.G.D.J. - Média a současné mediální prostředí

 • Cena studia je 79 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý dvousemestrální program P.G.D.J. - Média a současné mediální prostředí.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 65.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Ukončení certifikátem P.G.D.J.

 • Certifikát o absolvování programu P.G.D.J. je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních institucí, kde má postgraduální vzdělání P.G.D.J. tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:

Kontakt postgraduální studium P.G.D.J.