Politologie a mezinárodní vztahy


Pro rok 2022/23!

 • Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
 • Přihlášení ke studiu je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.

První profesní program v oblasti politologie a mezinárodních vztahů

 • Doba studia - 3 roky
 • Forma studia - prezenční, kombinovaná

V rámci studia bakalářského programu získáte:

 • Porozumění domácí i mezinárodní politice a jejím souvislostem
 • Výborné a široké pracovní uplatnění 
 • Vynikající kontakty 
 • Špičkové vyučující
 • Odborné praxe v renomovaných společnostech, veřejných institucích, na ambasádách, v politických stranách, médiích a zájmových skupinách
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Navazující magisterské studium, a to bez nutnosti absolvování přijímacího řízení a uhrazení administrativního poplatku a navíc se slevou 10% po celou dobu studia
 • Možnost se rozhodnout pro studium unikátního navazujícího magisterského programu PPE v angličtině

Uplatnění:

 • politický analytik, projektový manažer či samostatný odborný pracovník ve státních i nestátních organizacích a institucích,
 • organizační pracovník ve struktuře politické strany, hnutí, zájmové či nátlakové skupiny nebo jiné neziskové organizace,
 • odborný zaměstnanec zastupitelského úřadu v zahraničí či zahraničního zastupitelského úřadu v ČR,
 • konzultant voleného představitele místní a regionální samosprávy,
 • novinář,
 • analytik mediální či PR agentury,
 • asistent poslance/senátora,
 • volený člen zastupitelského sboru (národního či Evropského parlamentu, krajského či obecního zastupitelstva).

Hlavní pilíře studia:

 • Politologie
 • Politické systémy
 • Český politický systém
 • Lokální a komunální politika
 • Dějiny mezinárodní politiky
 • Mezinárodní vztahy
 • Vybrané konfliktní regiony
 • Diplomacie a zahraniční politika
 • Český politický systém
 • Politická komunikace v praxi
 • Odpovědné občanství a občanské vzdělávání

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem "Spisová služba v kontextu eGovernmentu". Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

 


 

Úspěšní absolventi

Mgr. Rey Koranteng

moderátor hlavní zpravodajské relace TV NOVA a absolvent oboru Politologie a mezinárodní vztahy 

CEVRO Institut je škola s individuálním přístupem, kde přednáší největší kapacity z oboru

Garant programu a vybraní vyučující: