Praxe veřejné správy

Pro rok 2022/23!

 • Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
 • Přihlášení ke studiu je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.

Proč je bakalářské studium praxe veřejné správy na CEVRO Institutu dobrou investicí?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu CEVRO Institutu a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlení, praktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Praxe veřejné správy se zaměřuje na fungování veřejné správy a praktické právní, ekonomické a manažerské dovednosti. Klade důraz na moderní trendy. Tým pod vedením docentky Evy Horzinkové jej sestavil tak, aby absolventy připravil na řešení právních i ekonomických otázek moderní veřejné správy na národní i evropské úrovni. Důkladná znalost právní úpravy českého veřejného práva spolu se schopností pracovat v týmu doplněná o základy ekonomického řízení činí z programu Praxe veřejné správy ideální průpravu pro práci ve veřejné správě a samosprávě. Program je skvělou volbou i pro ty, kdo v daných oblastech již působí a mají zájem o prohloubení a upevnění svých znalostí.

Forma studia Prezenční i kombinované studium
Profil Profesní
Délka studia 3 roky
Místo studia PrahaČeský Krumlov (v Českém Krumlově pouze kombinované studium)  
Školné za semestr 31 900 Kč
Termíny přijímacího řízení Průběžné
Začátek studia Přelom září a října

Co se naučím?

 • Porozumět fungování veřejné správy v kontextu ústavně-právního a politického systému;
 • pochopit základy právní teorie, principy a pravidla správního práva, ale i základy soukromého práva;
 • orientovat se ve správním řízení i principech správního trestání;
 • vyznat se v problematice veřejných zakázek;
 • samostatně analyzovat a řešit problémy veřejné správy na národní i evropské úrovni.

K čem se mi bude získané vzdělání hodit?

 • Pro činnost ve státní správě nebo samosprávě na úrovni obce, kraje či celého státu;
 • pro výkon funkce starosty, radního nebo tajemníka obecního úřadu;
 • pro manažerské pozice ve firmách, které realizují veřejné zakázky;
 • pro konzultační a poradenskou činnost v oblastech spolupráce soukromého a veřejného sektoru;
 • pro práci v evropských, mezinárodních či nadnárodních institucích.

Kdo mě bude učit?

doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.

právnička, členka rozkladové komise MD, členka poradního sboru ke správnímu řádu MV, garantka studijních programů Praxe veřejné správy (Bc.)/Veřejná správa (Mgr.), specialistka na správní právo a organizaci veřejné správy

 

 

JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

hlavní právník České národní banky, vedoucí katedry veřejného práva a veřejné správy na vysoké škole CEVRO Institut, člen rozkladové komise Ministerstva vnitra ČR, dlouhodobě se věnuje publikační a přednáškové činnosti v oblasti správního práva

Popis programu

Studijní program Praxe veřejné správy nabízí studentům možnost získat jak praktické, tak teoretické znalosti o fungování moderní veřejné správy v ČR, rozhodovacích procesech v této oblasti, evropské integraci a veřejných financích. Předměty vysvětlující obecné zákonitosti fungování veřejné správy jsou organicky provázány s prakticky zaměřenými předměty z oblasti správního řízení, ochrany osobních údajů a práva v sociální oblasti. Doplňují je základy právního řádu, fungování politického a ústavního systému nebo přehled českých moderních dějin.

Student tak získá nejen solidní znalost teoretických přístupů ve veřejné správě, ale též schopnost rozumět společenskému, právnímu a politickému kontextu fungování veřejné správy. Osvojí si základy organizace veřejné správy, specifické správní činnosti, správně právní vztahy, základy finančního práva a principy správního trestání. Na základě teoretických znalostí z oblasti správního práva se naučí zvládnout aplikační praxi a pochopit souvislosti mezi různými odvětvími správního práva a souvislosti s evropským právem.

V rámci volitelných předmětů si student může rozšiřovat své znalosti i z dalších právních oborů, ekonomie, politologie či bezpečnosti, nebo zvolit praktický trénink manažerských dovedností.

Struktura programu

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem "Spisová služba v kontextu eGovernmentu". Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

Co o studiu veřejné správy na CEVRO Institutu říkají absolventi?

Úspěšní absolventi

PhDr. Mgr. Ladislav Vovesný

tajemník Centra bezpečnostních studií VŠ CEVRO Institut, poslanecký asistent, konzultant v bezpečnostní oblasti, absolvent magisterských oborů Veřejná správa a Bezpečnostní studia

v CEVRO Institutu jsem našel profesionální, fundovaný a zároveň individuální přístup expertů z oboru