Středisko Český Krumlov

V Jihočeském kraji nabízí vysoká škola CEVRO Institut, z.ú. čtyři bakalářské a čtyři navazující magisterské studijní programy. Všechny nabízené obory lze v Českém Krumlově studovat pouze v kombinované formě. Zájemci o prezenční studium však tyto obory mohou studovat v Praze.

Informační a konzultační středisko vysoké školy CEVRO Institut, z.ú. v Českém Krumlově zahájilo svoji činnost 1. 1. 2008.


Studijní obory v Českém Krumlově:

Studijní program Stupeň studia Forma
Praxe veřejné správy Bc. kombinovaná
Právo v obchodních vztazích Bc. kombinovaná
Bezpečnostní politika Bc. kombinovaná
Management sociálních služeb Bc. kombinovaná
Veřejná správa Mgr. kombinovaná
Obchodněprávní vztahy  Mgr. kombinovaná
Veřejná správa/Bezpečnostní studia Mgr. kombinovaná
Management sociálních služeb v evropském kontextu  Mgr. kombinovaná

 


Školné:

Pro studenty přijaté ke studiu v Českém Krumlově do akademického roku 2022/2023 (půlroční platba)

Bakalářské studium Navazující magisterské studium
27.500 Kč   30.900 Kč

 

Kontakt:

Veronika Pincová, Mgr. Dominika Pošíková 
email: studijni@vsci.cz; tel. 774 427 407, 774 427 404

CEVRO Institut, z.ú.
Středisko Český Krumlov
Linecká 43
381 01 Český Krumlov

Úřední hodiny střediska:

vždy v době kontaktní výuky a dále dle dohody skrze email studijni@vsci.cz


Kromě výuky pořádá středisko také konference, semináře, společenské akce

2019 - Parlamentní simulace 2019 pro studenty středních škol

2018 - 10 let v Českém Krumlově - společenské setkání při příležitost oslavy 10. výročí vzniku střediska; Konšel 2018 - seminář pro nově zvolené zastupitele nejen jihočeských měst a obcí; Parlamentní simulace 2018

2017 - Setkání s JUDr. Tomášem Sokolem - organizované ve spolupráci s s českokrumlovskou pobočkou Jihočeské hospodářské komory; čtvrtý ročník konference Soukromé právo ve veřejné správě: Aktuální změny v pracovním právu s přihlédnutím k zaměstnancům ve veřejném sektoru; Parlamentní simulace 2017

2016 – Magda Vášáryová vs. Tomáš Pojar – veřejná debata Aktuální hrozby pro Evropu; Parlamentní simulace 2016

2015 – Setkání s JUDr. Tomášem Sokolem – pořádané ve spolupráci s českokrumlovskou pobočkou Jihočeské hospodářské komory a třetí ročník konference Soukromé právo ve veřejné správě: katastr nemovitostí; Parlamentní simulace 2015

2014 – debata s Petrem Robejškem o bezpečnosti a blahobytu ČR a druhý ročník konference Soukromé právo ve veřejné správě, nad kterým převzala záštitu ministryně spravedlnosti Helena Válková; Parlamentní simulace 2014

2013 – první ročník špičkově obsazené konference Soukromé právo ve veřejné správě za účasti prof. Karla Eliáše, prof. Jana Dědiče a mnoha dalších specialistů, nad kterou záštitu převzal ministr spravedlnosti Pavel Blažek a starosta Českého Krumlova Dalibor Carda; Parlamentní simulace 2013

2012 - Parlamentní simulace 2012

2011 – konference Národního parky – právní úprava a veřejná správa, které se zúčastnili mj. náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař nebo ředitel NP a CHKO Šumava Jan Stráský, Parlamentní simulace 2011 

2010 – přednáška politologa Petra Robejška o evropské integraci a seminář Dlouhodobé i aktuální problémy české veřejné správy pod vedením starosty Hluboké n. Vlt. Tomáše Jirsy; Parlamentní simulace 2010

2009 – semináře Ochrana pokojného stavu správními orgány za účasti ombudsmana O. Motejla a Problematika vlastnictví v praxei veřejné správ; Parlamentní simulace 2009

2008 - Parlamentní simulace 2008

Speciální kapitolu činnosti střediska pak tvoří pořádání pravidelných reprezentačních plesů celé vysoké školy CEVRO Institut, z.ú. v krásném prostředí Zámecké jízdárny. Plesy proběhly v letech 2012, 2013, 2014 a 2015.