Věda

Naše škola se podílí na řadě domácích i zahraničních odborných projektů. V anglickém jazyce vydáváme recenzovaný odborný žurnál New Perspectives on Political Economy. Organizujeme celou řadu specializovaných konferencí, seminářů a workshopů na nejrůznější odborná témata. Velká část odborných akcí probíhá na mezinárodní úrovni. Nejzajímavější hosté vystupují v rámci projektu CEVRO Institut Forum. Experti na ekonomickou, právní, bezpečnostní i politickou problematiku k nám přijíždějí z celého světa. Naši vyučující se jako experti podíleli na vzniku řady státních strategických dokumentů z oblasti bezpečnosti, zahraniční politiky i jiných resortů.