Naši pedagogové

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

sociální pracovnice, ekonomka a garantka nově akreditovaných studijních programů Management sociálních služeb (Bc.) a Management sociálních služeb v evropském kontextu (Mgr.), vedoucí více než sta úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací a osmi disertačních prací, autorka desítek odborných publikací, dobrovolná sociální pracovnice Bílého kruhu bezpečí, z.s.

email: lucie.kozlova@vsci.cz
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

CURRICULUM VITAE

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Vědecké a výzkumné projekty

Publikace