Naši pedagogové

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

hlavní garantka a vyučující studia LL.M. – obor Alternativní řešení sporů, členka komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci občanského práva procesního, autorka desítek odborných publikací, vysokoškolských učebnic, monografií, komentářů ke kodexům aj.

email: alena.mackova@vsci.cz
Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace (autorství a spoluautorství)

Odkazy