doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

email: ilona.bazantova@vsci.cz
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace

Monografie

Učebnice a učební texty

Slovníky

Kapitoly v monografiích

Odborné články

Články v časopise s impakt faktorem (Web of Science)

Cizojazyčné/zahraniční články

Články v recenzovaných českých odborných časopisech (dle RIV) – výběr

Příspěvky ve sbornících

mezinárodní konference – cizojazyčné

mezinárodní konference – v češtině

Ediční činnost (editor)

Recenze a anotace

Recenze a redakční materiály v časopisech v databázi Web of Science: