Naši pedagogové

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.

expert na bezpečnost, do roku 2020 příslušník Policie ČR, bývalý ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR, člen Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, garant studijního oboru Bezpečnostní studia a pedagog postgraduálního studijního programu MPA - Bezpečnostní a krizový management na vysoké škole CEVRO Institut

email: martin.hrinko@vsci.cz
Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace

Monografie

  • HRINKO a kol. Pořádková činnost policie, Monografická recenzovaná publikace, Nakladatelství JUDr. Aleš Čeněk, Plzeň 2020, 354 stran, ISBN: 978-80-7380-793-1
  • HRINKO, M. ŘSPP - metodika a podpora pořádkové policie, Monografická publikace SPBI, Tiskárna MV ČR: Praha 2015, 96 stran, ISBN: 978-80-7385-159-0.
  • HRINKO, M. Speciální bezpečnostní technologie, Monografická publikace SPBI, Tiskárna SPBI: Ostrava 2015, 118 stran, ISBN: 978-80-7385-167-5.

Kapitoly v monografiích

  • HRINKO, M., BINKOVÁ, P.: Meeting with Citizens New Local Dimension of Dialogue between Citizens and Police Officers. USA: The Evolution of Policing – Worldwide Innovations and Insights, Includes bibliographical references and index, CRC Press Taylor&Francis Group, Section II, str. 173-180, 2014, ISBN 978-1-4665-6715-3.

Články v časopisech v databázi Scopus a WoS

  • HRINKO, M., PALIČKA, D., HÁJEK, L., KUBICKÝ, P. (April 21st 2020): The Police Development and Protection of Soft Targets [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.92072. Available at: https://www.intechopen.com/online-first/the-police-development-and-protection-of-soft-targets
  • HRINKO, M.: Preventive measures and actions of the Police of the Czech Republic against urban violence (Preventivní opatření a činnosti Policie ČR zaměřená na řešení fenoménu zvaného Městské násilí), Žilina: The publication system in SCOPUS, Communications - Scientific Letters of the Univerzity of Zilina, Slovak Republic, 2011, 3/2011, pp. 91-95, EV 3672/09, ISSN 1335-4205
  • HRINKO, M., ORLÍKOVÁ, K.: Toxic properties of plastics in fire and their impact on the environment and human health (Toxické vlastnosti požáru plastů a její působení na životní prostředí a zdraví osob), Žilina: The publication system in SCOPUS, Communications - Scientific Letters of the Univerzity of Zilina, Slovak Republic, 2011, 4/2011, pp. 108-113, EV 3672/09, ISSN 1335-4205
  • HRINKO, M., FIŠEROVÁ, S.: Study of Acoustic Parameters of Audible and Visual Warning Devices Used by the Police of the Czech Republic, (Studie a porovnání naměřených hodnot fotometrických veličin policejních majáků v ČR), Zilina: The publication system in SCOPUS, Communications - Scientific Letters of the Univerzity of Zilina, Slovak Republic, 2012, 1/2012, pp. 83-88, EV 3672/09, ISSN 1335-4205.
  • HRINKO, M., FIŠEROVÁ, S.: Study on Lighting Parameters of Audible and Visual Warning Devices Used by the Police of the Czech Republic, (Studie a porovnání naměřených hodnot akustických parametrů policejních majáků v ČR), Zilina: The publication system in SCOPUS, Communications - Scientific Letters of the Univerzity of Zilina, Slovak Republic, 2012,2/2012, pp. 90-94, EV 3672/09, ISSN 1335-4205.
  • HRINKO, M.: Enique Police Training Polygon in terms of aktivity and training improvement of the intervention units of the Police of the Czech Republic, Zilina: The publication system in SCOPUS, Communications - Scientific Letters of the Univerzity of Zilina, Slovak Republic, 2017, 4/2017, pp. 111-116, EV 3672/09, ISSN 1335-4205.

Ostatní publikace