Naši pedagogové

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

státní tajemnice na Ministerstvu pro místní rozvoj, členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů, Rady vlády pro lidská práva a Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, vyučující v postgraduálním programu MPA – Veřejná správa a lidské zdroje, expertka na personalistiku

email: Zdenka.Pikesova@mmr.cz
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Odkazy