Naši pedagogové

JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.

členka Katedry veřejného práva a veřejné správy, expertka na parlamentní právo, ředitelka výzkumného pracoviště Poslanecké sněmovny PČR, autorka komentářů k Ústavě ČR a k Lisabonské smlouvě, autorka učebnic ústavního práva a desítek odborných publikací a článků

email: jindriska.syllova@vsci.cz
Tel: 602 643 654
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Stáže

Současné působení

Odborné zaměření

Vybrané publikace (Autorství a spoluautorství)

Odkazy