Naši pedagogové

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.

vedoucí sekce ADR (alternativního řešení sporu) při České advokátní komoře, lektorka České advokátní komory pro evropské právo a mediaci, členka pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu zákona o mediaci, vedoucí autorského kolektivu a spoluautorka komentáře Zákon o mediaci, národní zástupce České advokátní komory v UIA (Union Internationale des Avocats – mezinárodní organizace advokátů), jedna z garantek a vyučujících postgraduálního studia LL.M. - obor Arbitráž a mediace

email: martina.dolezalova@vsci.cz
Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace