Naši pedagogové

JUDr. Václav Pilík, Ph.D

právník, vysokoškolský pedagog, vedoucí katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut, zaměřuje se na občanské právo s akcentem na jeho obecné otázky a závazky ze smluv i mimosmluvních právních důvodů

email: vaclav.pilik@vsci.cz
Tel.: 221 506 701
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace

Časopisecké – recenzované časopisy

Časopisecké – nerecenzované časopisy

Knižní

Internetové

Odkazy