Naši pedagogové

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

ředitel Centra zdravotně-sociálních studií CEVRO institutu, věnuje se problematice organizace zdravotnictví a souvisejícím tématům, je spoluautorem koncepce zdravotnictví Občanské demokratické strany, v současné době se zabývá zejména informovaností pacientů a na ni navazující oblastí eHealth

email: milan.cabrnoch@vsci.cz
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Politická kariéra

Galerie