Naši pedagogové

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

ředitel a vědecký pracovník Masarykova ústavu a Archivu AVČR, autor a spoluautor mnoha odborných publikací, člen katedry politolologie a mezinárodních vztahů, ve své činnosti se zaměřuje na politické, kulturní a sociální dějiny českých zemí a habsburské monarchie, vývoj politické kultury, nacionalismus a dějiny vědy a vzdělávání ve střední Evropě v 19. a 20. století

email: lubos.velek@vsci.cz
Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace

Kvalifikační práce:

Editor sborníků:

Editor pramenů:

Autor studií a článků:

Slovníky a encyklopedie:

Autor popularizací:

Autor výstav: