Naši pedagogové

PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

politolog a překladatel se specializací na společenské a humanitní vědy, ve svém pedagogickém působení se zaměřuje zejména na politické strany a stranické systémy, politické procesy ve střední Evropě a teorii mezinárodních vztahů, k 1.3.2021 byl jmenován jedním ze tří expertů, kteří zastupují Českou republiku ve Skupině nezávislých expertů při Evropské chartě pro místní samosprávu, působící při Radě Evropy ve Štrasburku, více informací najdete na www.pavelpseja.cz

email: pavel.pseja@vsci.cz
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace

Odkazy