Naši pedagogové

Prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

politolog, garant studijních programů v oblasti politické vědy na CEVRO Institutu, věnuje se otázkám občanské společnosti, demokracie, veřejné sféry, politické kultury, lobbingu a evropské identity, je aktivní v neziskovém sektoru a v komunální politice, je autorem nebo spoluautorem řady monografií a vědeckých článků

email: karel.muller@vsci.cz
Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže

Odborné zaměření

Nejvýznamnější publikace

Kompletní seznam publikační činnosti naleznete zde.